5 parasta ko­ti­sivukonet­ta - Ko­ti­sivukoneet ver­tailus­sa

Mitä ohjelmistoa ja palvelua kannattaa käyttää kotisivujen tekemiseen? Voiko ensikertalainen tehdä hienot kotisivut? Mitä kotisivukoneen valinnassa kannattaa huomioida? Tässä ko­ti­sivukon­ev­er­tailus­sa  esittelemme suosituimmat kotisivukoneet ja annamme ohjeita juuri sinulle sopivan palvelun valintaan.


Ohjelmistot ovat vuosien varrella kehittyneet niin paljon, että kotisivujen tekeminen on yhtä helppoa kun Word- tai Powerpoint -dokumenttien tekeminen. Testasimme eri kotisivukoneita ja kirjoitimme kokemuksistamme. Sivuille on myös lisätty käyttäjiemme lähettämiä huomioita eri palveluista.

1638956780268_oidom_screenshot-me.png

1.    Oidom ✰✰✰✰✰

Help­pokäyt­töisin ko­ti­sivukoneista


Plussat:

 • Paras aloit­telijoille ja yksinker­taisille sivuille
 • Sivujen rak­en­t­a­mi­nen helppoa valmiiden mallipo­hjien ja osioiden avulla
 • Nopeasti latau­tu­vat ja re­spon­si­iviset sivut
 • Suomenkieli­nen ohjelmis­to ja asi­akas­palvelu

Miinukset:

 • Teemoja voisi olla enemmän
 • Ei verkkokaup­paa tois­taisek­si

Oidom on ehkä help­pokäyt­töisin kaikista ko­ti­sivukoneista. Voit tehdä sillä helposti kotisivut käyttäen kännykkää, tablettia tai ti­etokonet­ta. Oidomin hyviin puoliin kuuluu myös se, että lop­putu­lok­se­na saa helposti hyvän näköiset net­ti­sivut. Sivut ovat myös hyvin nopeat mo­bi­il­iop­ti­moidut. Erona kil­pail­i­joi­hin on se, että lop­putu­lok­se­na olevat sivut ovat staat­tiset javascript-pohjaiset sivut. Sekä sivuston vierail­i­jat että hakukoneet tykkäävät nopeista sivuista. 


Oidom on hyvin uusi palvelu ja siitä puuttuu tois­taisek­si vielä hieman om­i­naisuuk­sia ver­rat­tuna kil­pail­i­joi­hin.


Etuna ver­rat­tuna isoihin ulko­maalaisi­in kil­pail­i­joi­hin on myös, että se on suo­ma­lainen ohjelmis­to suo­ma­laisel­la asi­akas­palvelul­la.


Tutustu Oidom ko­ti­sivukoneeseen 

1638956898394_webnode_screenshot-me.png

2.   Webnode ✰✰✰✰

Help­pokäyt­töi­nen ko­ti­sivukone usealla eri kielellä.

Plussat:

 • Help­pokäyt­töi­nen
 • Suomenkieli­nen

Miinukset:

 • Vähän valmiita osioita

Webnode on siitä harv­inainen ulko­mainen ko­ti­sivukone, että siinä on tuki suomenkielelle ja myös asi­akas­palvelu on suomeksi.


Webn­odel­la voit tehdä myös yksinker­taisen verkkokau­pan.

1638956973345_squarespace_screenshot-me.png

3.  Square­space ✰✰✰

Tyy­likkäitä teemoja

Plussat:

 • Tyy­likkäitä teemoja
 • Help­pokäyt­töi­nen

Miinukset:

 • Ei suomenkieltä

Square­space on suosittu ko­ti­sivukone ja sillä on paljon hyvän­näköisiä teemoja. Voit tehdä sillä myös yksinker­taisen verkkokau­pan.


Square­space myy lisäksi lisä­palvelui­ta kuten logo editioria, am­mat­ti­maista sähkö­pos­tia ja sähkö­pos­ti­markki­noin­tipalvelua.

1638957045573_wix_screenshot-me.png

4.  Wix ✰✰✰

Suurin ko­ti­sivukoneista

Plussat:

 • Help­pokäyt­töi­nen
 • Sisältöä voi laittaa minne haluaa

Miinukset:

 • Ei suomenkieltä
 • Kaikki teemat ei re­spon­si­ivisia
 • Hidas editori ja hitaat sivut

Wix on suurin ko­ti­sivukone-yri­tyk­sistä. Se on pörssiyri­tys ja sen li­ike­vai­h­to on noin 1 miljardin verran.


Wix on per­in­teinen drag-and-drop tyyppinen editori. Tässä on se hyvä puoli, että voit lisätä sisältöä minne itse haluat. Hait­ta­puole­na on usein se, että sivuista ei tule kovin am­mat­ti­maisen näköiset ja sivut ei vält­tämät­tä toimi mo­bi­ilis­sa kovin hyvin. Osa sivupo­hjista ei ole ollenkaan re­spon­si­ivisia. Wixillä tehdyt sivut ovat usein myös aika hitaat ja saa huonot pisteet nopeustesteistä.


Wix löytyy omainaisuuk­sia hyvin paljon. Osa toimin­noista on su­un­nitel­tu lähinnä amerikan markki­noille ja ei näin ollen sovellu kovin hyvin suo­ma­laisille sivus­toille.

1638957117599_weebly_screenshot-me.png

5.  Weebly ✰✰

Tavalli­nen ko­ti­sivukone

Plussat:

 • Help­pokäyt­töi­nen

Miinukset:

 • Ei suomenkieltä
 • Ajoittain hidas editori
 • Van­hah­ta­va

Weebly on hyvä ko­ti­sivukone. Mutta ikä alkaa näkyä siinä. Weeblyä käytetään raa­hamal­la sisältöä vasem­mal­ta olevasta palkistä oikella olevalla sivulle. Välillä ohjelmis­to lataa jonkin aikaa ennen kuin sisältö lisätään sivuille.

Minkälainen hyvän ko­ti­sivukoneen tulee olla?

Help­pokäyt­töi­nen

Käytet­tävyys on erityisen tärkeää ko­ti­sivukoneelle. Ko­ti­sivukoneet on su­un­nitel­tu pe­ruskäyt­täjille ilman suurempia teknisiä taitoja. Näin ollen ko­ti­sivukoneen tulee olla selkeä ja helppo käyttää. Om­i­naisu­udet eivät saisi olla pi­ilotet­tu liikaa ja toisaalta myöskään liikaa vai­h­toe­hto­ja ja in­for­maa­tio­ta ei saisi olla sotke­mas­sa tekemistä.


Au­tomaat­ti­tal­len­nus on om­i­naisu­us mikä helpottaa käyttöä. Van­hem­mis­sa ohjelmis­sa jokainen muutos täytyy tallentaa erikseen mikä lisää turhaa työtä.


Hyvän­näköiset sivut

Ko­ti­sivukoneel­la tulee saada tehtyä hyvän­näköiset sivut helposti vaikka ei olisikaan de­signer­in lahjoja. Sivujen tulisi au­tomaat­tis­es­ti toimia kaikilla lait­taille ja näyttää jokaisel­la lait­teel­la hyvälle. Erikseen muokkaus eri lait­teille on vanhan aikaista vaan sivujen tulisi samat ri­ip­pumat­ta käyte­tys­tä lait­teesta.


Nopeat sivut

Tutkimusten mukaan ihmiset eivät avaa sivua jos sen lataamisen kestää yli 3 sekunttia. Käyttäjä to­den­näköis­es­ti lopettaa myös sivujen tutkimisen jos ala­sivu­jen lataus kestää joka kerta yhtä pitkään.


Hinta

Hinta on monesti ratkai­sevas­sa asemassa. Ko­ti­sivukoneil­la on monta erilaista hin­noit­telumallia. Vaikka monet main­os­ta­vatkin ilmaista versiota, ei il­maisel­la yleensä pysty kun­nol­lisia ko­ti­sivu­ja rak­en­ta­maan. Monesti myös lisäo­sista saa maksaa erikseen. Selkeästä hin­noit­telus­ta olemme antaneet lisää pisteitä.

Usein kysytyt kysymyk­set ko­ti­sivukoneista

Kan­nat­taako kotisivut tehdä itse vai palkata su­un­nit­teli­ja?

Mitkä ko­ti­sivukoneet yleensä maksaa?

Mitkä ko­ti­sivukoneet yleensä maksaa?

Mitä eroa on Word­Pres­sil­lä ja ko­ti­sivukoneil­la?

Kuuluuko ko­ti­sivukoneisi­in myös sähkö­posti?

Kumpi kannattaa valita, web­hotel­li vai jokin ko­ti­sivukone?

ko­ti­sivukoneet.fi

Vertaile ko­ti­sivukonei­ta

Lue raportit eri kotisivukoneista ja löydä itsellesi sopiva kotisivukone nettisivujen tekoon.